Innløsning av festetomter.

Har idag fått beskjed fra Statskog om at møte blir 8.januar 2019

på regionkontoret på Moen i Målselv. Alle parter møter uten advokater.

Mer info etter dette møtet.

Ønsker alle en riktig God Jul og et Godt nytt År

Hilsen

Ivar Foshaug