Hei.

Alle hytteeiere som har fått tilbud fra Statskog om innløsning av festetomt, og som har fått utsettelse til 31.12.2018, vil i løpet av neste uke få en ny orientering om videre utsettelse.

Det jobbes fortsatt med saken, men desverre har det tatt lang tid for å få avklaring om prosessen videre. Det har vært to rettsaker i Borgarting lagmannsrett som har gått i favør til festere, og som også er relevant for vår sak.

Vi er fortsatt optimistisk med at vi skal vinne fram med vår sak.