Årets dugnad blir lørdag 12. juli kl. 1200
Oppmøte i båthavna.

For de som har spade, rive, motorsag, ryddesag - ta med.Dugnaden avsluttes med bål og sosial samling ved båthavna. Den enkelte tar med litt ved, engangsgrill og egen mat/ drikke.

Håper på en koselig dag.

Altevatn Hytte og Båteierforening

Ivar Foshaug