I forbindelse med at vårtininga tar til er det alltid noen som kommer med spørsmål om når tid veien fra Toppen og innover skal takes opp.

Så også i år.
Det er aldri fattet verken styre - eller årsmøtevedtak om at veien skal ryddes for snø, men i de senere år er det etter vurdering fra parkeringsordninga og styret brøytet inn til veis ende.
Etter første spørsmål på hjemmesida svarte leder av parkeringsordninga ,Per Ludvik Hanstad, at vi får se det an, og når isen på vatnet går.
Det ble så en del skriving om hva isen på vatnet hadde med veien å gjøre.
Vurderinga var at når isen var gått og kjørbart til båthavna så var det atskillig flere som ville dra nytte av at veien ble tatt opp. Båtsesongen var da i gang.
Det var også med i vurderinga at med naturlig tining ble også veien tørka opp ganske umiddelbart da det ikke var særlig tele i bakken.
Den 16.juni ble veien åpnet et stykke innenfor båthavna.
Den 17. juni ble resterende del av veien tatt opp, og den 20. juni var den tørket såpass at hele veien ble åpnet.
På denne måten ble det brukt små og forsvarlige resurser på å få veien åpnet.
For at veien skulle vært åpnet noen få dager tidligere ville det ha blitt en langt mer betydelig kostnad.
Det er et samlet styre som støtter den vurderinga som ble foretatt.
Så finnes det selvsagt noen som kommer med til dels usakelige kommentarer, så som at det må andre til å vurdere når veien skal åpnes.
Styret i AHB har gitt leder i parkeringsordninga oppgaven med å vurdere og sette inn tiltak når det synes mest hensiktsmessig og til en fornuftig bruk av resurser.
Det vil alltid være forskjellige synspunkter i slike avgjørelser, men slike usakelige kommentarer som i dette tilfelle kan vi være foruten.
"Til lags åt alle kan ingen gjæra."
Ønsker alle en god sommer.

Med vennlig hilsen
Altevatn Hytte og Båteierforening

Ivar Foshaug
leder Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Altevatn Hytte og Båteierforening

c/o Jørn Myrlund
Strokkenes 49
9350 Sjøvegan

Tlf: 90923370

Annonsører:


Pb.42 - 9365 BARDU
Sentralbord 47923980
www.villmarkstur.net


Webløsning ©2014-10 av Web Norge